Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

(In Swedish) DI Debatt: Försvarssamarbete med Japan öppnar nya möjligheter för industrin

Att Sverige ensamt skulle ha förmåga och ekonomisk kapacitet att utveckla ännu ett inhemskt producerat stridsflygplan verkar inte realistiskt. Regeringen måste därför ta tillfället i akt att stärka det säkerhetspolitiska samarbetet med partner i Europa och Japan, skriver Patrik Ström, chef European Institute of Japanese Studies, Handelshögskolan i Stockholm.

I december förra året skrev Japans ambassadör och Sveriges försvarsminister på ett nytt samarbetsavtal inom försvarsområdet. Detta sker i ljuset av det försämrade globala säkerhetsläget och bör också ses mot bakgrund av att Sverige nu är i en process att bli fullvärdig medlem av NATO.

Fördjupat samarbete inom försvarsmaterial framhålls särskilt från båda parter. Sveriges relationer med Japan är sedan länge mycket goda, både beträffande säkerhetspolitik, och inom det ekonomiska området, med stora japanska investeringar i Sverige under senare år. Sverige har också genom SAAB spetskompetens inom flera områden inom försvarsindustrin.

Ett sådant område är produktion av militära flygplan i form av JAS39 Gripen, men också som en viktig underleverantör inom flygindustrin. Sedan tidigare finns ett projekt där SAAB tillsammans med ledande företag som BEA i Storbritannien och Leonardo i Italien, samverkar i utvecklingen av nästa generations stridsflygplan under projektnamnet Tempest.

Samtidigt som Japan och Sverige nu fördjupar samarbetet, kommer Japan också att gå in som partner inom projektet att utveckla nästa generation av stridsflygplan med Storbritannien och Italien. I praktiken slås det japanska projektet F-X, samman med det redan påbörjade arbetet med Tempest.

Dessvärre ser det nu ut som att SAAB kommit att bli en mer marginaliserad aktör, eller i värsta fall inte kommer att vara en del av samarbetet. Detta vore naturligtvis en mycket olycklig utveckling då det istället förefaller finnas mycket goda grunder till att fördjupa det industriella samarbetet. Utveckla stridsflygplan har alltid varit en komplicerad och kostsam process, framför allt om framtida exportinkomster uteblir.

Mot bakgrund av det nya globala säkerhetsläget och de goda relationerna med Japan, borde nu Sverige ta möjligheten att aktivt stödja ett svenskt deltagande i detta ny gemensamma projekt för att skapa ett av framtidens mest avancerade militära stridsflygplan. Det finns flera skäl till detta.

Läs hela debattartikeln här Dagens Industri. 

Patrik Ström, Director, European Institute of Japanese Studies, Stockholm School of Economics

SSE EIJS Politics Article