Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Prat är också handling: Ny forskning om CSR-kommunikation

Walk-the-talk, talk-the-walk eller t(w)alk? En vanlig åsikt är att mycket snack och lite verkstad inte leder någonstans. Men snack är nödvändigtvis inte mindre värt än verkstad, enligt Mette Morsing, professor i hållbara marknader på Misum, Handelshögskolan i Stockholm.

Att prata är också handling, praxis skapas och återskapas genom kommunikation. Morsing och hennes kollegor Dennis Schoeneborn och Andy Crane kallar begreppet “t(w)alking”.

I takt med att intresset för social- och miljömässig hållbarhet växer hos företag och organisationer fördjupas också forskningen om förhållandet mellan kommunikation, eller ”talk”, och praktiskt CSR-arbete, eller ”walk”. Men i den nya artikeln Pathways for Walking, Talking and T(w)alking, visar Mette Morsing och hennes kollegor de möjligheter som öppnar sig när det konstruktiva snacket integreras i verkstaden. 

Kommunikation spelar en viktig roll  
Baserat på kommunikationsstudier och socialfilosofiska teorier, beskriver forskarna tre olika synsätt på relationen mellan kommunikation och praktiskt CSR-arbete: walking-to-talk, talking-to-walk eller t(w)alking. 

De första två kategorierna ser till viss del kommunikation och praktiskt arbete som två skilda roller eller aktiviteter där den ena följer på och påverkas av den andra. Konceptet t(w)alking skiljer sig däremot genom att snarare se de två funktionerna som sammanvävda och samtidiga. T(w)alking är en ständigt pågående process där kommunikation och CSR-insatser går hand i hand och driver organisationen framåt. För att organisationer ska utvecklas behöver de ha en pågående dialog, återkoppling och styrning. Denna kommunikation är central i skapandet av strukturer, roller, uppgifter och maktförhållanden i det ”riktiga” företaget. 

- I detta perspektiv spelar kommunikation en viktig roll, inte bara för att sätta CSR-agendan för att få saker och ting att hända, utan det är i själva kommunikationen som CSR-arbetet växer fram. Det är inte ”bara kommunikation”, det kan vara verklig handling, säger Mette Morsing. 

Mångfald på arbetsplatsen  
Ett exempel på t(w)alking är organisationer som satsat på mångfald inom ledarskap som en CSR-åtgärd. Genom att lyfta dessa röster och låta dem påverka organisationen både internt och externt blir CSR-arbetet en pågående och organisk konversation. 

Med t(w)alking vill vi lyfta fram det faktum att CSR-kommunikation även är CSR-åtgärder. Genom att inte längre särskilja kommunikation och handling kan vi bättre uppskatta kommunikationens roll i arbetet med strategier, praxis och organisatoriska åtgärder. Förhoppningsvis kan våra resultat användas som ett riktmärke för framtida teoretisk och empirisk forskning inom CSR, avslutar Mette Morsing.

Intervju av Emilie Eliasson Hovmöller

Läs mer

Morsing, M. and Spence, L. (2019). Corporate Social Responsibility (CSR) communication and small and medium sized enterprises: The governmentality dilemma of explicit and implicit CSR communication. Human Relations, (OPEN ACCESS) DOI: 10.1177/0018726718804306

Christensen, L.T., Morsing, M.and Thyssen, O. (2019). Timely hypocrisy? Hypocrisy temporalities in CSR communicationJournal of Business Research, (OPEN ACCESS) 

Christensen, L. T., Morsing, M. and Thyssen, O. (2017). License to Critique: A communication view on standards.Business Ethics Quarterly, 28, 239-262 

Christensen, L. T., Morsing, M. and Thyssen, O. (2015). Discursive closure and discursive openings of sustainability. Management Communication Quarterly, 29, 135-144

Morsing, M. and Roepstorff, A. (2015). CSR as corporate political activity. Observations on IKEA’s CSR identity-image dynamics. Journal of Business Ethics, 128, 395-409 

Guthey, E. and Morsing, M.(2014). CSR and the mediated emergence of strategic ambiguity. Journal of Business Ethics, 120, 555-569 

Castello, I., Morsing, M. and Schultz, F. (2013). Communicative dynamics and the polyphony of corporate social responsibility in the network society: A communication view. Journal of Business Ethics,115, 681-692 

Christensen, L.T., Morsing, M. and Thyssen, O. (2013). CSR as aspirational talk. Organization, 20, 372-393 

Misum

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer