Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Books

Löwstedt, J., & Stjernberg, T. (Eds.). (2014). Producing management knowledge: research as practice. Routledge.

Furusten, S. & Werr, A. (Eds.). (2012) Expertsamhällets organisering – Okunskapens Triumf? Lund: Studentlitteratur.

Reihlen, M. & Werr, A. (Eds.). (2012). Handbook of Research on Entrepreneurship in Professional Services. Cheltenham: Edward Elgar Publishing

Furusten, S., & Werr, A. (Eds.). (2005) Dealing with Confidence. Copenhagen: Copenhagen Business School Press.

Löwstedt, J. & Stymne, B. (red.). (2002) Scener ur ett företag. Organisationsteori för kunskapssamhället. Lund: Studentlitteratur.

Löwstedt, J. & Hellgren, B. (Eds.). (2001) Management in the Thought-Full Enterprise. Oslo: Fagbokforlaget.

Hellgren, B. & Löwstedt, J. (1999) Tankens företag- kognitiva kartor och meningsskapande processer i organsationer. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag.

Löwstedt, J. (red.). (1995) Människan och strukturerna. Organisationsteori för förändring. Stockholm: Nerenius & Santérus.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer