Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Published Doctoral Dissertations

2004 - 1946

Susanna Mattsson, 2004. På gränsen mellan ordning och oordning: Artefakternas betydelse vid marknadsombildningar.

Michael Kaplan, 2002. Acquisition of electronic commerce capability: The cases of Compaq and Dell in Sweden.

Hans Kjellberg, 2001. Organising distribution. Hakonbolaget and efforts to rationalise food distribution1940-1960.

Anders Liljenberg, 2001. Customer-geared competition: A socio-Austrian explanation of Tertius Gaudens.

Johanna Ludvigsen, 2001. The international networking between European logistical operators.

Susanne Sweet, 2000. Industrial change towards environmental sustain-ability: The case of replacing chloroflouorcarbons.

Bengt Mölleryd, 1999. Entrepreneurship in technological systems: The development of mobile telephony in Sweden.

C-F Helgesson, 1999. Making a natural monopoly. The configuration of a technico-economic order in Swedish telecommunications.

Anna Nyberg, 1998. Innovation in distribution channel: An evolutionary approach.

Dimitrios Ioannidis, 1998. I nationens tjänst? Strategisk handling i politisk miljö-en nationell teleoperatörs interorganisatoriska strategisk utveckling.

Per Andersson, 1996. Concurrence, transition and evolution. Perspectives of industrial marketing change processes.

Helén Anderson, 1994. Ett industriföretags omvandling. En studie av Hägglunds förändringsprocess 1922-81 med bas i företagets produkter, relationer och resurser.

Susanne Hertz, 1993. The internationalization process of freight transport companies. Towards a dynamic network model of internationalization.

Magnus Söderlund, 1993. Omvärldsmodeller hos beslutsfattare i industriföretag- en studie av svenska leverantörer till fordonsindustrin.

Anders Lundgren, 1991. Technological innovaton and industrial evolution: The emergence of industrial networks.

Göran Liljegren, 1988. Interdependens och dynamik i långsiktiga kundrelationer.

Staffan Hultén, 1988. Vad bestämmer de svenska exportmarknadsandelarnas utveckling?

Hans Benndorf, 1987. Marknadsföringsplanering och samordning mellan företag i industriella system.

Karl Olof Hammarkvist, 1977. Lansering och spridning av nya produkter på byggmarknaden.

Bengt Brodin, 1976. Produktutvecklingsprocesser.

Göran Asplund, 1975. Strategy formulation: An Intervention Study of a Complex Group Decision Process.

Jan Valdelin, 1974. Produktutveckling och marknadsföring.

Hans Dalborg, 1974. Studier i företagslokalisering.

Rolf Back, 1973. Studier av lokalisering, lokaliseringsbeslut och beslutskoordinering.

Lars Otterbeck, 1973. Företagsstrategi och lokalisering.

Bertil Thorngren,1972. Studier i lokalisering: Regional strukturanalys.

Harry Nyström, 1970. Retail Pricing: An integrated Economic and Psychological Approach.

Lars-Gunnar Mattsson, 1969. Integration and Efficiency in Marketing Systems.

Lars Persson,1960. Kunderna i Vällingby.

Roland Artle, 1959. Studies in the Structure of the Stockholm Economy.

Folke Kristensson, 1946. Studier i de svenska textila industriernas struktur.
(Published prior to the official foundation of the D-section).