Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Practice-oriented reports

Chua, W.F., Graaf, J., & Kraus, K. (2021). Digitalisering, jämförelser och motstånd – om vikten av att förstå olikheter i kunskapsbehov och organisatoriska arv. Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för Redovisning och Finansiering.    

Chua, W.F., Graaf, J., & Kraus, K. (2021). Är alla rankingar stöpta i samma form? Om framväxten, utvecklingen och användningen av KKiK. Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för Redovisning och Finansiering.     

Tran, P. (2021). Rolldualitet av controllers och dess konsekvenser – en fallstudie i Stockholm Stad. Handelshögskolan i Stockholm, Institutionen för Redovisning och Finansiering. 

Carlsson-Wall, M. & Kraus, K. (2019). "Metaphors for Business Partners." Controlling & Management Review 63, no. 5: 20-25.

Carlsson-Wall, M. & Kraus, K. (2018). Att leda och styra en hybridorganisation. In: Sport Management Del 1 Idrottens organisationer i en svensk kontext. 172-189.

Hagbjer, E. (2014). Välfärdstjänster: tillstånd, tillsyn och uppföljning. Stockholm: SNS.

Kraus, K. & Lind, J. (2009) ”Professionalism kontra styrning i äldrevården”, Kommunal Ekonomi (3, 2009).

Kraus, K. (2008) "Sven eller pengarna? Styrningsdilemman i äldrevården", Stockholm: EFI & Öhrlings PriceWaterhouseCoopers.

Kraus, K & Lind, J. (2008) "Hur läggs vårdpusslet om styrningen bara sågar ut bitarna", in Detta borde vårddebatten handla om, eds. Helgesson, C-F och Winberg, H. Stockholm: EFI.