Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Kunskap som känns

Sommaren 2021 publicerade Svenska Dagbladet åtta utdrag ur vår rektor Lars Strannegårds nyutkomna bok "Kunskap som känns: en lovsång till att lära sig något nytt" (Mondial) - en bok i vilken man kan läsa om tankegångarna bakom Art Initiative och Literary Agenda.