Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Kunskap som känns

Sommaren 2021 publicerade Svenska Dagbladet åtta utdrag ur vår rektor Lars Strannegårds nyutkomna bok "Kunskap som känns: en lovsång till att lära sig något nytt" (Mondial) - en bok i vilken man kan läsa om tankegångarna bakom Art Initiative och Literary Agenda.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more