Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Karl Engelbrektson, ny senior rådgivare till Handelshögskolans forskningshub

Förre arméchefen generalmajor Karl Engelbrektson blir senior rådgivare vid Handelshögskolans forskningshub House of Governance and Public Policy. Engelbrektsons praktiska erfarenhet tillsammans med Handelshögskolans forskning kommer att bidra till att fostra nästa generation ledare inom försvarssektorn. 

Karl Engelbrektson tjänstgjorde som generalmajor och befälhavare för svenska armén från 2016 till 2023. Under denna period genomgick svenska armén en av sina största förändringar i modern historia. Innan dess var Engelbrektson chef för den svenska försvarsmaktens förbandsproduktion. Mellan 2010 och 2014 var han Sveriges militära representant i EU och NATO. Han var även befälhavare för EU:s snabbinsatsstyrka Nordic Battlegroup 08. 

Från och med den 28 augusti kommer Engelbrektson att tjänstgöra som senior rådgivare till House of Governance and Public Policy (GaPP), en forskningshub vid Handelshögskolan i Stockholm, och därmed bidra med en praktikers värdefulla perspektiv utöver skolans forskning. 

– Generalmajor Engelbrektson är en av de mest respekterade och framstående officerarna i sin generation. Han har tjänstgjort för Sverige både nationellt och internationellt och tar med sig mångårig och värdefull erfarenhet när Handelshögskolan vill utveckla forskning och undervisning inom säkerhet och resiliens. Vi är hedrade över att han vill ansluta sig till oss som senior rådgivare, säger professor Karl Wennberg, chef för House of GaPP. 

Karl Engelbrektson tillägger: 

– Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och har varit det i över 20 år. Jag ser fram emot att bidra till  att bygga relationer med försvarssektorn, både nationellt och internationellt. Förutom världsledande forskning tror jag också att Handelshögskolans Executive MBA-program med försvarsinriktning kan bidra till att fostra nästa generations ledare inom den svenska säkerhets- och resilienssektorn. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Karl Wennberg 
Professor and Director of the House of Governance and Public Policy 
Email: Karl.wennberg@hhs.se 
Tel: 070-5105366 

Karl Engelbrektson 
Senior Advisor, House of Governance and Public Policy 
Tel: 0701-486532 

 

SSE