Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan i Stockholm har störst genomslag inom svensk forskning

Handelshögskolan i Stockholms forskning når ut i Sverige och världen. Lärosätet har störst citeringsgenomslag i Sverige och ligger över världsgenomsnittet. Det visar den senaste Forskningsbarometern, utgiven av Vetenskapsrådet.

Sverige satsar mycket på forskning. Landet är ett av de länder inom OECD med högst utgifter för forskning och utveckling (FoU) som andel av BNP och vi är också ett av de fem länder med störst andel forskare i befolkningen. När det gäller antal publikationer hamnar vi på sjätte plats och andelen högciterade publikationer ligger över världsgenomsnittet – ett kvitto på att satsningarna ger utdelning.

Trots sin blygsamma storlek har Handelshögskolan i Stockholm mycket högt genomslag, både i Sverige och internationellt. Handelshögskolan har högst andel högciterade publikationer i Sverige för perioden 2019–2021. Citeringsgenomslaget är också klart högre än världsgenomsnittet. Med andelen högciterade publikationer menas hur stor andel av ett lands eller en organisations vetenskapliga artiklar som tillhör de 10 procenten mest citerade publikationerna i världen inom sitt forskningsområde.

Handelshögskolans medvetna satsning på internationalisering, innovation och akademisk excellens har bidragit till de goda resultaten, enligt Handelshögskolans rektor Lars Strannegård. Skolan tror starkt på kraften av samarbete och öppen dialog med andra lärosäten och forskningsinstitutioner både i Sverige och internationellt.

– Vi ser detta som en del av ett större sammanhang, där vi bidrar till Sveriges framstående position inom global forskning och utveckling. Genom att kombinera akademisk forskning med relevant praktisk tillämpning, strävar vi efter att bidra till lösningar och insikter som är viktiga både idag och i framtiden, säger Lars Strannegård.

Viktiga kontakter med näringslivet

Forskningsbarometern lyfter också fram att högskolesektorn endast står för 23 procent av FoU-utgifterna. Företagssektorn står för hela 72 procent och övriga sektorer för 4,5 procent. Det är därför av största vikt att ha goda relationer med näringslivet, civilsamhället och beslutsfattare, något som varit en del av Handelshögskolans strategi sedan grundandet för över hundra år sedan.  

Handelshögskolan i Stockholm fortsätter sitt arbete med att utbilda, vägleda och inspirera både nuvarande och kommande generationer av ekonomer och beslutsfattare.

 

SSE SIR News Press release