Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

David Domeij tilldelas Eva och Mats Qviberg professur i ekonomi

David Domeij, professor vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) tilldelas Eva och Mats Qviberg professur i ekonomi.

David Domeij är en framstående forskare inom makroekonomi med särskilt fokus på finans- och penningpolitik, ojämlikhet och arbetskraftsutbud. Utöver rollen som forskare är David institutionschef för institutionen för nationalekonomi, och är aktiv i undervisning om makroekonomi för studenter på Handelshögskolans kandidatprogram samt vidareutbildning.

– Eva och Mats Qvibergs generösa stöd stärker Handelshögskolans bredd och konkurrenskraft. Jag är hedrad och tacksam för att ha blivit tilldelad denna professur, säger David Domeij.

Både Eva och Mats Qviberg är alumner från Handelshögskolan och vill med sitt bidrag stärka svensk konkurrenskraft genom den forskningsbaserade kunskap och utbildning som bedrivs vid Handelshögskolan.

– Eftersom Handelshögskolan är helt beroende av extern finansiering är jag mycket tacksam för stödet från Eva och Mats Qviberg som ser vikten i forskningsbaserad utbildning, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan.

David Domeij forskar om kritiska frågor inom finans- och penningpolitik både i Sverige och utomlands. Han undersöker hur finans- och penningpolitik utformas för att undvika eller mildra makroekonomiska kriser, samt hur den befintliga skatt- och omfördelningspolitiken påverkar inkomstförluster och vinster. Genom sin forskning har David Domeij kommit fram till nya och djupgående resultat inom det makroekonomiska forskningsområdet.

David Domeij doktorerade på Northwestern University. Hans handledare var Dale Mortensen som fick Sveriges riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne i 2010. David Domeij har varit verksam vid Handelshögskolan sedan 1998 och har under lång tid spelat en viktig roll som inspirerande lärare för Handelshögskolans kurs om makroekonomi inom kandidatprogrammet i Business and Economics.

 

För mer information, vänligen kontakta:

David Domeij, Professor, Stockholm School of Economics
E-post: David.Domeij@hhs.se

Hanna Flodmark 
Director Communications and Marketing, Stockholm School of Economics
E-post: Hanna.Flodmark@hhs.se
Mobil: +46 70-689 90 15

SSE Dept. of Economics Press release