Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Uppdatering avseende verksamheten vid SSE Russia

Handelshögskolan i Stockholm bedriver sedan 1997 utbildningar i Ryssland. De bedrivs i en icke-vinstdrivande organisation, en så kallad Autonomous Non-Profit Organization (ANO) och de vilar på akademiska kärnvärden samt Handelshögskolans utbildningsuppdrag och värderingar som förkortas FREE (Fact- and Science Based, Reflective and Self Aware, Empathetic and Culturally Literate samt Entrepreneurial and Responsible).

Handelshögskolan bör stå upp för dessa principer och kärnvärden och fortsätta att bedriva sin verksamhet med dessa för ögonen. Det osäkra läge som Europa och världen nu katapulterats in i har dock skakat om oss alla. Vi ser en brutal rysk krigsmaskin som oprovocerat bedriver illegala övergrepp där oskyldiga människor, däribland civila och barn, drabbas och dödas. Vi känner starkt med Ukraina och att i detta extremläge bara fortsätta som vanligt ter sig alltmer ohållbart.

Vissa av våra lärare, som vanligtvis uppskattar sin undervisning i Ryssland och finner den meningsfull, blir allt mindre benägna att bedriva undervisning i Ryssland under rådande omständigheter. Jag sympatiserar med dem eftersom den ryska ledningens krig är avskyvärt och olagligt. Självklart måste vi skilja på den ryska ledningen och den ryska befolkningen och inte sätta ett likhetstecken dem emellan.

Handelshögskolan bör stå upp för de grundläggande akademiska värdena och framhärda med sin forskning och vetenskapligt grundade undervisning. Men under rådande omständigheter är det svårt att bedriva verksamheten vid SSE Russia som vanligt. Därför läggs undervisningen i Ryssland på is så länge de ryska aggressionerna fortgår. När de upphört står vi redo att återuppta verksamheten så snart som det är möjligt.

Handelshögskolan har bedrivit undervisning i Ryssland i ett kvarts sekel. Vi har en stor alumnigrupp i Ryssland. Vi har kollegor där och inte minst har vi vänner där, varav många är under hot och också har blivit arresterade för sina åsikter och ställningstaganden kopplade till kriget. Vi ser fram emot att fortsätta verksamheten i Ryssland när det säkerhetspolitiska läget så tillåter. 

 

Lars Strannegård

Rektor
Handelshögskolan i Stockholm

 

SSE