Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Jonathan Ilicki från Platform24 Healthcare AB är årets mottagare av SSE MBA stipendiet

För femtonde året i rad delas ett stipendium ut för Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm. Stipendiet på 495.000 kronor utlyses av Dagens Industri i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm samt utbildning.se och delas ut till nästa generations ledare, i syfte att stärka svensk konkurrenskraft.

Syftet med stipendiet är att främja vidareutbildning och höja kompetensnivån bland nästa generations ledare”, säger Karin Wiström, Director SSE MBA vid Handelshögskolan i Stockholm.

2021 års SSE MBA stipendium går till Jonathan Ilicki, Head of Medical Innovation and Development hos Platform24 Healthcare AB, med följande motivering:

”Jonathan är en ödmjuk, intelligent och innovativ person med en mycket stark drivkraft, nyfikenhet och ett genuint intresse för andras välbefinnande. Han har en ledande position hos Platform24, med en enorm potential att skala upp och påverka hälso- och sjukvården runt om i världen. Jonathan är också en mycket uppskattad talare, krönikör och känd för att ifrågasätta etablerade sanningar vid medicinska konferenser. Jonathan har en unik akademisk bakgrund med en läkarexamen från Karolinska Institutet, en MSc från Handelshögskolan i Stockholm och snart en MA i Evidence-basing från Göteborgs universitet. Tillsammans med en MBA-examen från Handelshögskolan i Stockholm kommer han att ha en solid grund för framtida framgångar.

Med den nya kunskap, perspektiv och insikter som Jonathan kommer att få från SSE MBA -programmet har han förutsättningar att nå sin fulla potential och ha en positiv inverkan, både i nuvarande och framtida ledarroller.

Med sin erfarenhet, bakgrund och potential är Jonathan en mycket värdig mottagare av SSE MBA stipendiet 2021.”

”Tack vare modern sjukvård lever vi allt längre, men det innebär också att vårt vårdbehov växer. Sjukvårdens resurser kommer inte att räcka till om vi inte hittar nya smarta sätt att göra sjukvården mer effektiv. Idag arbetar jag med just detta - digitala system för sjukvården som automatiserar mycket för vårdgivaren, och som underlättar för patienter att hantera sin hälsa. Jag tror att Executive MBAn kommer att ge mig verktyg för att ännu snabbare accelerera sjukvårdens digitalisering och hantera de utmaningar sjukvården står inför” säger Jonathan Ilicki.

Juryn har bestått av Carl Johan Bonnier, ordförande Bonnier AB, Jonas Jonsson, redaktionschef Dagens industri, Mattias Säker, Co-founder Keystone Education Group, Frida Korneliusson, vd internfinans Region Stockholm, och Karin Wiström, Director SSE MBA, Handelshögskolan i Stockholm.

SSE