Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nytt initiativ för dataanalys vid Handelshögskolan i Stockholm

Varje dag konsumerar och genererar vi data – i våra yrkesroller, i privatlivet och däremellan. Men varför är data viktigt? Hur kommer data, dataanalyser och artificiell intelligens att forma framtiden? Att förstå och analysera data är avgörande för både små och stora organisationer som vill kunna påverka sin omgivning och även för att mäta sin påverkan.

Det nya forskningscentret Center for Data Analytics (CDA) på Handelshögskolan i Stockholm kraftsamlar forskning inom dataanalys, särskilt analys av Big Data, prediktioner, kausalitet, prognoser och osäkerheter samt datakvalitet. Sådana analyser möjliggörs av datavetenskap och avancerade statistiska metoder, inklusive AI, maskininlärning och djupinlärningsalgoritmer.

Antalet användningsområden är nästan obegränsat eftersom vi har möjlighet att analysera data från till exempel finanssektorn, marknadsföringsstudier, detaljhandeln och mikro- och makroekonomi för att utvinna information för aktieportföljsanalyser, försäljningsprognoser, identifiering av trender och olika konsumentbeteenden etc.

– Det nya forskningscentret har ett nära samarbete med svenskt näringsliv, och initiativet är en del av Handelshögskolans vision att agera som global måttstock för samarbete med näringslivet. Hur dataanalyserna implementeras och resultaten kommuniceras på ledningsnivå är av stor vikt för forksningscentret.Tyngdpunkten ligger på resultatens operativa, taktiska och strategiska implikationer, säger Rickard Sandberg, chef för Center for Data Analytics.

– Centret söker ständigt efter nya samarbeten och gemensamma forskningsprojekt med industrin, vars tillgång till bolagsspecifika data skapar unika möjligheter och utgör en språngbräda för högre forskning, säger Rickard Sandberg.

Centret deltar i flera forskningsprojekt inom Handelshögskolan, som till exempel: Retail Big Data and Predictive Analysis – ett projekt som drivs tillsammans med Center for Retailing och fokuserar på förståelsen av konsumentbeteenden, News Journalism in the Digital Era – ett projekt som drivs tillsammans med Institutionen för marknadsföring och strategi och analyserar digital nyhetskonsumtion, samt aspekter av Organizational and strategic implications of data analytics inom både utbildning och forskning – vilka studeras tillsammans med House of Innovation.

Centret kommer regelbundet att arrangera seminarier, workshoppar och andra evenemang.

Om du har frågor om CDA, dess forskning, samarbeten eller evenemang, kontakta:

Rickard Sandberg, chef för Center for Data Analytics
rickard.sandberg@hhs.se
0706-991255

SSE