Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ny forskning granskar framgången av teknikföretag i Sverige

Några av världens mest framgångsrika unga teknikbolag finns i Stockholm. En ny rapport från Handelshögskolan i Stockholm visar att infrastruktur, nätverk, företagsklimat och främjande politik är viktiga faktorer som förklarar Sveriges framgång. Forskningsrapporten är en del av ett projekt finansierat av Internetstiftelsen i Sverige, IIS.

Vid en utvärdering av Sveriges “enhörningar”, dvs. nystartade teknikföretag som värderas till 1 miljard dollar inom 10 år, utmärker sig Stockholm som staden med flest enhörningar per capita i världen.

I en rapport kallad “Chasing the Tale of the Unicorn – A study of Sweden’s misty meadows” har en forskargrupp, ledd av Robin Teigland, beskrivit Sveriges IT- och internetutveckling från 1980-talet till idag och fokuserat på hur detta påverkat nuvarande förhållanden.

En av våra slutsatser är att de erfarenheter och resurser som entreprenörer och andra samlade in under 1990-talets IT-boom och fall har återinvesterats in i entreprenörernas ekosystem i Stockholm, vilket möjliggjort för dagens företagare att framgångsrikt övervinna de många utmaningar man ställs inför"
Robin Teigland
Professor

Rapporten visar att framgång är kopplat till de nystartade teknikföretag som har möjlighet att utnyttja sina formella och informella nätverk för att få tillgång till nödvändiga resurser. Forskarna har undersökt nätverken hos 15 nystartade företag i Sverige, där fyra har enhörning-status och 11 anses vara inom räckhåll. Över tid visar dessa företag på en ökad mångfald, både vad gäller ålder och internationell sammansättning på ledande befattningar och i sina styrelser.

I denna rapport presenteras preliminära resultat av ett treårigt projekt som finansieras av Internetstiftelsen i Sverige, IIS. Projektets huvudmål är att undersöka hur internet och digitaliseringen har påverkat entreprenörskap och innovation i Sverige.

För mer information, vänligen kontakta:

Robin Teigland
Professor, Department of Marketing and Strategy
Handelshögskolan i Stockholm
Robin.Teigland@hhs.se
+46 70 781 44 22

Elisabeth Nilsson, pressansvarig, IIS
elisabeth.nilsson@iis.se

+46-70 407 58 29

SSE