Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Stora och ihållande könsskillnader inom finansiell forskning, enligt ny data

Kvinnor utgör endast 20 procent av forskarna som arbetar vid finansinstitutioner vid ledande universitet och andelen kvinnliga forskare minskar med ökande senioritet. Det visar ny data från Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm. Sverige har den näst högsta andelen kvinnor inom finansforskning efter Australien och tredje högsta på professorsnivå.

Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm lanserar nu "Women in Finance Database", ett verktyg som visar hur stor andel kvinnor som arbetar med finansforskning vid ledande forskningsinstitut runt världen.

Databasen samlar information om 5 653 forskare vid 133 forskningsinstitutioner i 20 länder. Samtliga finansinstitutioner vid universitet och högskolor som rankas i “UT Dallas Business School’s Global Top 100” och “European Top 50” inkluderas.

Färre kvinnor högre upp i hierarkin

I juni 2021 var endast var femte forskare på området kvinna, men det varierar mycket mellan länder, universitet och hierarkiska nivåer. Andelen kvinnliga forskare minskar också med ökande senioritet. Mönstret syns i nästan alla länder och på alla institut, och är allra tydligast bland de högst rankade institutionerna.

Databasen Women in Finance kommer att uppdateras årligen. Med tiden kommer man att kunna analysera forskarnas karriärvägar, inklusive deras befordringar och avhopp, och därmed se om dessa mönster skiljer sig beroende på kön.

– Verktyget är en tjänst för det akademiska samhället. Uppgifterna kan användas för benchmarking. Om man vill säga något om mångfalden i sin egen forskargrupp är det förstås mycket lättare om man kan jämföra den med andra eller med ett genomsnitt, säger Göran Robertsson, Executive Director på Swedish House of Finance.

Ökar innovativt tänkande

I Sverige arbetar totalt 32 kvinnliga forskare vid de tre svenska universitet som finns med i databasen (Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet och Göteborgs universitet). Efter Australien har Sverige den näst högsta kvinnliga representationen då 29 procent av de akademiska tjänsterna innehas av kvinnor. På full professorsnivå ligger dock Sverige trea, efter Norge och Kanada, med 19 procent kvinnliga professorer.

– Det är bra att ha i åtanke att vi ofta bara pratar om en handfull kvinnliga professorer. Så om någon av dem flyttar eller går i pension kan institutioner och/eller länder rasa eller stiga snabbt i rankingen. På liknande sätt är det tuffare för stora institutioner att ha en hög andel kvinnor i förhållande till små avdelningar, säger Marieke Bos, Deputy director och forskare på Swedish House of Finance.

– En mer jämn könsfördelning bland personalen ökar innovativt tänkande, förbättrar arbetsmiljön och leder på sikt till högre kunskap för samhället i stort, tillägger hon.

Utforska databasen Women in Finance

För mer information, vänligen kontakta:

Nathalia Ribeiro Ariza
Research Communication Manager
nathalia.ariza@hhs.se
+46 8 736 9224

SIR Gender Equality Finance Press release