Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

HOI ny partner i EU-finansierat coronaforskningsprojekt

Handelshögskolans House of Innovation ska vara med och utveckla forskningen om lösningar på corona-krisens problem. Forskningscentret blir nu ny partner i ett EU-finansierat projekt på 10 miljoner euro, motsvarande dryga 100 miljoner kronor.

House of Innovation vid Handelshögskolan i Stockholm ansluter sig till 32 europeiska partners i projekt PERISCOPE, finansierat av EU:s Horizon 2020. Forskningscentrets roll blir att utforma och leda storskaliga aktiviteter som samlar aktörer från olika sektorer för att hitta innovativa lösningar på de utmaningar som pandemier och sjukdomsutbrott medför.

PERISCOPE (Pan-European Response to the Impacts of COVID-19 and Future Pandemics and Epidemics)  samlar experter både från den akademiska världenoch yrkesverksamma inom ett brett spektrum av discipliner. Tillsammans ska de arbeta för att stärka Europas beredskap, kartlägga effekterna av den nuvarande pandemin och utveckla lösningar. De arbetar även för att vägleda beslutsfattare och hälsovårdsmyndigheter om hur effekterna av pandemin kan mildras.

– Vi är oerhört stolta över att vara en del av PERISCOPE och är säkra på att vi kan bidra till att hitta lösningar på de gemensamma utmaningar som nuvarande och framtida pandemier för med sig. Vi hoppas få en positiv inverkan och kunna skapa ett betydande samhällsvärde, säger Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm.

House of Innovation kommer att tilldelas 1,5 miljoner kronor av det totala beloppet för att kunna designa, leda och underlätta storskaliga aktiviteter, som i sin tur ska  leda till lösningar på specifika utmaningar kopplade till pandemier. Detta kommer att göras inom klustret Governance, Innovation and Guidance, med fokus på innovativa policyer för motståndskraft och hållbarhet.

–Detta är ett utmärkt tillfälle för Handelshögskolan att bidra till att stärka Europas beredskap när det gäller att hantera sjukdomsutbrott och pandemier. Vi ser fram emot att kunna leverera ny kunskap om de förhållanden som lett oss dit vi är idag och att skapa innovativa lösningar som är betydelsefulla både nu och i framtiden, säger Roberto Verganti, professor i ledarskap och innovation vid Handelshögskolan i Stockholm.

Vid House of Innovation kommer projektet att koordineras av professorerna Roberto Verganti och Mattia Bianchi samt Dr Jelena Angelis. Det kommer också att stödjas av andra fakulteter, kommunikatörer och doktorander.

Om projektet PERISCOPE

Projektet pågår från den 1 november 2020 till den 31 oktober 2023. Det samlar ekonomer, ingenjörer, journalister, kommunikationsexperter, advokater, statsvetare, experter på regleringsstyrning, matematiker, beslutsfattare, hälsovårdsmyndigheter, läkare, socialpsykologer, sociologer, statistiker, experter inom etik och ny teknik samt företrädare för patientorganisationer. De 32 Europeiska samarbetspartners kommer från Italien, Belgien, Österrike, Tjeckien, Frankrike, Tyskland, Luxemburg, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Serbien, Spanien, Sverige, Schweiz och Storbritannien.

Om Horizon 2020 

Horizon 2020 är EU:s främsta forsknings- och innovationsprogram, som har nästan 80 miljarder euro i finansiering för perioden 2014–2020. De säkerställer att forsknings- och innovationspolitiken genomförs inom ett brett spektrum av områden, vilket säkerställer Europas globala konkurrenskraft. Programmet fokuserar på vetenskap, industriellt ledarskap och initiativ som hanterar samhällsutmaningar.

Läs mer på EU Horizon 2020:s hemsida.

House of Innovation Health COVID-19 Leadership