Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Hur ser handelns framtid ut?

Detaljhandeln är en bransch under förändring. Dagens höga förändringstakt gör att behovet av akademisk utbildning och forskning inom området ökar. På Handelshögskolan i Stockholm finns en lång tradition av forskning och utbildning med bäring på detaljhandelns utmaningar. För att uppmärksamma att det i höst är 10 år sedan de första studenterna skrevs in på Handelshögskolans kandidatprogram i Retail Management bjuder Handelshögskolan in branschen till en eftermiddag med forskarspaningar och branschpaneler med fokus på handelns framtid.Hur ser Klas Balkow (Axfood), Magnus Johansson (Coop) och Per Strömberg (Ica) på framtidens dagligvaruhandel?
Behöver handeln människor? Är Influencers framtidens handlare? Och hur kan handelns aktörer bidra till att göra våra köpbeteenden mer hållbara? Detta är några punkter i programmet under eftermiddagens firande.

- Vi ser fram emot att under en eftermiddag samla branschen för att gemensamt söka kunskap och inspiration om framtida utmaningar, säger Sara Rosengren, professor och chef för Handelshögskolans Center for Retailing. Det här är frågor som står högt på företagens agendor och där vi genom forskning kan bidra med kompletterande kunskap och perspektiv.

Temat för dagen är Tillbaka till framtiden och mycket har onekligen hänt i branschen sedan Handelshögskolans professor Gerhard Törnqvist banade väg för Handelshögskolans forskning kring detaljhandeln genom sina studier av kostnader för handel och distribution på 1920-och 30-talet. Men, mycket har också hänt sedan Retail Management-programmet startade i Norrtälje för tio år sedan:

- Retail Management-programmet har utvecklats med branschen, säger Fredrik Lange, forskare och chef för Retail Management-programmet. Initialt hade vi stort fokus på fysiska butiker och säljdrivande åtgärder, men under de senaste åren har fokus alltmer förflyttas till digitalisering, analys och hållbarhet.

Kandidatprogrammet i Retail Management är väl rustat för att möta dessa utmaningar. Programmet finansieras helt av den svenska detaljhandeln som också är med och aktivt bidrar till utbildningen genom kursen The Applied Retail Track och de därtill kopplade Retailklubbarna. Av de närmare 400 studenter som hittills examinerats är idag omkring 75 % verksamma inom retail och retailnära branscher.

När: Torsdagen den 27/9 kl. 14-17.

Var: Handelshögskolan i Stockholm, Atriet och Aulan, Sveavägen 65.

Vilka:
Under dagen deltar:
Klas Balkow, VD Axfood
Per Strömberg, VD Ica
Magnus Johansson, VD Coop
Eva Listi, IT-Chef, Systembolaget
Mikael Kjellman, VD SkinCity
Kerem Yazgan, Kommunikations - och hållbarhetschef, Axel Johnson
Mette Morsing, professor Handelshögskolan
Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan
Magnus Söderlund, professor Handelshögskolan
Sara Rosengren, Chef Center for Retailing
Fredrik Lange, Programchef Retail Mangement-programmet
Jonas Colliander, forskare Center for Retailing
Karina T Liljedal, forskare Center for Retailing

Se mer detaljerat program


Kontakt

Hanna Flodmark, Head of Communications and Marketing, Handelshögskolan i Stockholm
hanna.flodmark@hhs.se, 070-689 90 15

Karl Strelis, Office & Program Manager, Center for Retailing
karl.strelis@hhs.se, 072-450 60 53

CFR