Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Monograph series EHF-EHFF

The Institute for Economic and Business History Research (EHFF) has a long tradition of monograph publications. 49 books have been published in the series since 1981.

2020 Erik Lakomaa (ed.). Past, Present and Future. Economic History in Eli F Heckscher’s Footsteps.

2015 Hans Sjögren. Högtryck. SAS och omvandlingen. [High Pressure. SAS and the Transformation of the Nordic Airline Business].

2013 Jan Ottosson. Svensk luftfart 19001951. Civilflyget, privata aktörer och offentliga intressen. [The Making of Swedish Civil Aviation 1900–1951].

2012 Håkan Lindgren. För enskilt och allmänt väl. Borgerskap och Grosshandelssocietet i Stockholm, Del 2. 1850–2010. [Working for General and Private Welfare. The Merchant Guild and Burgher Association of Stockholm]. 

2012 Klas Nyberg & Håkan Jakobsson. Storköpmän som samhällskraft. Borgerskap och Grosshandelssocietet i Stockholm. Del 1. 1736–1850. [Merchant Houses as a Social Force. The Merchant Guild and Burgher Association of Stockholm].


2012 Tom Petersson.
Pengamakarna. 350 år av entreprenörskap och innovation inom det svenska finansiella systemet. [The Money Makers. 350 Years of Entrepreneurship and Innovation in the Swedish Financial System].


2012 Anders Perlinge & Hans Sjögren (ed.).
Biographies of the Financial World.


2012 Erik Lakomaa.
 Sedelpressen. Dagens Industri under 30 år. [The Money Machine. The History of Dagens Industri 1976–2006].

2011 Mats Larsson. FPG. 50 år i Näringslivets tjänst. [Pension Guarantee Insurance FPG. 50 Years in the Service of Free Enterprise].

2010 Hans Sjögren. I en värld av risker. EKN 1933–2010. [In a World of Risks. The Swedish Export Credit Agency, EKN, 1933–2010].

2009 Håkan Lindgren. Jacob Wallenberg 1892–1980. Swedish Banker and International Negotiator.


2007 Håkan Lindgren.
Jacob Wallenberg 1892–1980. [Jacob Wallenberg 1892–1980].

2007 Mats Larsson. Åke Wiberg. Entreprenör & politiker. [Åke Wiberg. Entrepreneur & Politician].

2007 Ulf Olsson. A Prince of Finance. K A Wallenberg 1853–1938: Swedish banker, statesman and philanthropist.

2006 Ulf Olsson. Finansfursten. K A Wallenberg 1853–1938. [A Prince of Finance. K A Wallenberg 1853–1938].

2005 Göran B Nilsson. Wallenberg, le fondateur (1816–1886). Créateur de banque, homme politique, réformateur de la Suède.

2005 Göran B Nilsson. The Founder. André Oscar Wallenberg (1816–1886). Swedish Banker, Politician & Journalist.


2005 Hans Sjögren.
Den uthålliga kapitalismen. Bolagsstyrningen i Astra, Stora Kopparberg och Svenska Tändsticksaktiebolaget. [Sustainable Capitalism. Corporate Governance in Astra, Stora Kopparberg and Swedish Match].


2003 Mats Larsson.
Å&Å – Drömfabriken. Från fiktion till fakta 1906–1990. [Å&Å – The Dream Factory. From Fiction to Reality 1906–1990].

2002 Hans Sjögren (ed.). I takt och otakt med tiden. Stadshypotek mellan marknad och politik. [In and Out of Step with the Times. Stadshypotek between Market and Politics].


2001 Ulf Olsson.
Furthering a Fortune. Marcus Wallenberg. Swedish Banker and Industrialist 1899–1982.

2002 Staffan Sundin. Konsolidering och expansion 1930–1954. Bonniers – en mediefamilj. [Consolidation and Expansion 1930–1954. Bonniers – A Media Family].

2001 Magnus Henrekson, Mats Larsson & Hans Sjögren (ed.). Entrepreneurship in Business and Research. Essays in Honour of Håkan Lindgren.

2001 Göran B Nilsson. Grundaren. André Oscar Wallenberg (1816–1886). [The Founder. André Oscar Wallenberg (1816–1886)].

2001 Mats Larsson. Bonniers – en mediefamilj. Förlag, konglomerat och mediekoncern 1953–1990. [Bonniers – A Media Family. Publishing House, Conglomerate and Media Group 1953–1990].

2000 Ulf Olsson. Att förvalta sitt pund. Marcus Wallenberg 1899–1982. [Furthering a Fortune. Marcus Wallenberg 1899–1982].

1999 Lennart Samuelson. Röd koloss på larvfötter. Rysslands ekonomi i skuggan av 1900-talskrigen. [Red Colossus on Caterpillar Tracks. Russia´s Economy in the Shadow of 20th Century Wars].


1999 Ragnhild Lundström.
Bank, industri, utlandsaffärer. Stockholms Enskilda Bank 1910–1924. [Bank, Industry, Foreign Business. Stockholms Enskilda Bank 1910–1924.].


1999 Sven Gerentz & Jan Ottosson.
Handel och köpmän i Stockholm under ett sekel. [Trade and Merchants in Stockholm During a Century].


1999 Hans Sjögren
. Spelet i Saléninvest. [Shipping as Gambling: Governance Mechanisms and the 1984 Bankruptcy of Saléninvest].


1998 Hans De Geer.
Firman. Familj och företagande under 125 år – från A Johnson & Co. till Axel Johnson Gruppen. [The Firm. Family and Business under 125 Years – From A Johnson & Co. To Axel Johnson Inc.].


1997 Torsten Carlsson.
Skandinaviska Banken i näringsliv och samhälle 1939–1971. [Skandinaviska Banken in the Swedish Economy and Society 1939–1971].


1995 Hans De Geer
. Axel Johnson Inc. 1920–1995.


1994 Sven Gerentz.
Individer, familjer och block. Köpmän och köpenskap på Gotland 1894–1994. [Individuals, Families and Blocks. Merchants and Trading in Gotland 1894–1994].


1994 Göran B Nilsson.
André Oscar Wallenberg. III. Ett namn att försvara 1866–1886. [André Oscar Wallenberg. III. Defending the Family Honour 1866–1886].

1994 Håkan Lindgren. Aktivt ägande. Investor under växlande konjunkturer. [Active Ownership. Investor under Boom and Bust].
 

1993 Ulf Olsson (red.). Aspekter på FFV. [Aspects of FFV].


1989 Erik Dahmén (red.).
Upplåning och utveckling. Riksgäldskontoret 1789–1989 [Debt and Development. The National Debt Office 1789–1989].


1989 Göran B Nilsson.
André Oscar Wallenberg. II. Gyllene tider 1856–1866 [André Oscar Wallenberg. II. A Golden Decade 1856–1866].

1988 Martin Fritz. Svensk stålindustri under efterkrigstiden. Internationell konkurrens – marknader – försäljning. [The Swedish Steel Industry During the Post War Period. International Competition – Markets – Sales].

1988 Håkan Lindgren. Bank, investmentbolag, bankirfirma. Stockholms Enskilda Bank 1924–1945. [Commercial Bank, Investment Company, Banking Firm. Stockholms Enskilda Bank 1924–1945].

1988 Jan-Erik Petersson. Från kris till kris. Den svenska stålindustrins omvandling under 1920- och 1970-talen. [From Crisis to Crisis. The Transformation of the Swedish Steel Industry During the 1920s and the 1970s].

1987 Jan Glete. Ägande och industriell omvandling. [Ownership and Industrial Transformation].

1986 Ulf Olsson. Bank, familj och företagande. Stockholms Enskilda Bank 1946–1971. Bank, Family and Entrepreneurship. Stockholms Enskilda Bank 1946–1971].

1984 Göran B Nilsson. André Oscar Wallenberg. I. Odysséernas år 1816–1856. [André Oscar Wallenberg. I. Odyssean Years 1816–1856].

1984 Jan Glete. Storföretag i starkström. [Big Business in Electrical Engineering].

1983 Jan Glete. ASEA under 100 år, 1883–1983. En studie i ett storföretags organisatoriska, tekniska och ekonomiska utveckling. [ASEA During 100 Years, 1883–1983. A Study of the organizational, Technical and Economic Development of a Large-scale Enterprise].

1983 Torsten Gårdlund. Ett världsföretag växer fram. Alfa Laval 100 år. Del I. Förhistoria och uppbyggnad. [A Worldwide Enterprise Takes Form. Alfa Laval 100 Years. Part I. Prehistory and Construction].

1983 Martin Fritz. Ett världsföretag växer fram. Alfa Laval 100 år. Del II. Konsolidering och expansion. [A Worldwide Enterprise Takes Form. Part II. Consolidation and Expansion].

1981 Göran B Nilsson. Banker i brytningstid. A O Wallenberg i svensk bankpolitik 1850–1856. [Banking in Pioneer Times. A O Wallenberg in Swedish Banking Policy 1850–1856].