Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan inrättar professur i entreprenörskap och familjeföretagande

Handelshögskolan i Stockholm (HHS) inrättar en professur i entreprenörskap och familjeföretagande genom ett sponsorskap från SEB och lägger grunden för ett nytt forskningscentrum kopplat till professuren.

Handelshögskolan breddar därmed sin forskning och utbildningsförmåga inom området familjeföretagande, som spelar en viktig roll för såväl entreprenörskap och innovation som för ekonomisk och social utveckling.

Som en del av sponsorskapet skänker SEB 6 miljoner kronor per år under en period av fem år, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år. Detta blir utgångspunkten för Handelshögskolans nya center, vilket kommer att ledas av den nyligen inrättade professuren i entreprenörskap och familjeföretagande. Centret ska fokusera på tre sammanlänkade områden relaterade till familjeföretagande i Norden: innovation och entreprenörskap, ägande och styrning, samt filantropi och så kallade påverkansinvesteringar.

– Vi är väldigt tacksamma för SEB:s sponsorskap av den nya professuren i entreprenörskap och familjeföretagande och dess stöd i att delfinansiera och lägga grunden för vårt nya center med fokus på familjeföretagande i Norden. SEB har en lång historia av att stötta entreprenörer och familjeägda företag, och vi är väldigt glada över att ha en partner som så tydligt delar vårt engagemang och intresse för detta område, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Världsledande forskare leder nya centret
Handelshögskolans styrelse har utsett Mattias Nordqvist, en världsledande forskare inom familjeföretagande, till innehavare av professuren i entreprenörskap och familjeföretagande. Mattias har varit aktiv vid Handelshögskolan sedan 2019, och var innan dess chef för forskarutbildningen vid Jönköping International Business School (JIBS) där han också ledde Center for Family Entrepreneurship and Ownership (CeFEO). Mattias Nordqvist har också varit chef för Global STEP Project on Family Enterprising samt gästprofessor vid Babson College (USA) och Bocconi (Italien).

Vid Handelshögskolan startade Mattias Nordqvist den första kursen om familjeföretagande, Entrepreneurial Family Firms. Hans mest aktuella forskningsprojekt handlar om skapande och styrning av nya företag, hållbarhet i stora familjeföretag, entreprenörskap och strategisk förnyelse i familjeföretag samt uppkomsten, rollen och organisationen av family offices.

– Familjeföretag är den vanligast förekommande formen av företagsorganisation i världen. Detta är särskilt påtagligt i Sverige och våra nordiska grannländer, som är hemvist åt några av världens mest kända familjeägda varumärken. Men trots att dessa företag bidrar enormt till entreprenörskap, innovation och utvecklingen av samhället, är det tydligt att de förtjänar mer uppmärksamhet i den akademiska världen. Jag är därför väldigt glad över att Handelshögskolan, med stöd från SEB, nu etablerar ett nytt forskningscenter inom detta område, och är väldigt hedrad över att ha blivit tilldelad denna professur, säger Mattias Nordqvist.


Historiska kopplingar till familjeföretagande

Handelshögskolan är en privat institution som delvis finansieras genom partnerskap med näringslivet. Familjen Wallenberg, som grundade SEB 1856, har stöttat Handelshögskolan sedan den grundades 1909. Detta efter att ett antal framstående affärsmän, med K. A. Wallenberg och Olof A. Söderberg i spetsen, engagerade sig i idén att finansiera en privat handelshögskola. Familjerna Wallenberg och Söderberg har fortsatt att stödja skolan, tillsammans med andra företagarfamiljer som har anslutit genom åren – inklusive familjerna Ax:son Johnson, Bonnier, Lundberg och Persson. Handelshögskolans utökade fokus på entreprenörer och familjeföretag är därmed djupt rotat både i skolans arv och i Sveriges moderna historia.

– Härmed är grunden för centret säkrad och vi har pågående dialoger med potentiella ytterligare sponsorer till det nya centret som vi ser fram emot att kunna presentera inom en snar framtid, säger Lars Strannegård.

Genom sponsorskapet kommer SEB att kunna ta del av insikter och faktabaserad kunskap inom området familjeföretagande. Det möjliggör också för SEB och Handelshögskolan att samarbeta inom en rad aktiviteter, såsom seminarier, rundabordssamtal och utbildning.

– Vi är väldigt stolta och glada över att kunna stödja Handelshögskolan att vidareutveckla och bredda sin forskning och utbildning inom detta område. Det kommer att vara till stor nytta för familjeföretag och företagsfamiljer, de organisationer som stöttar dem, samt de samhällen i vilka de verkar, säger William Paus, som är chef för SEB:s division Private Wealth Management & Family Office.


För ytterligare information, kontakta:

Mattias Nordqvist

Innehavare av SEB:s professur i entreprenörskap och familjeföretagande
Email: mattias.nordqvist@hhs.se
Telefon: 0736-51 76 10

Lars Strannegård 
Rektor för Handelshögskolan i Stockholm
Email:
 lars.strannegard@hhs.se
Telefon: 08-736 90 12

SSE House of Innovation