Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

VA - Bilden av entreprenören som en ung kvinna eller man stämmer inte

Veckans Affärer, 4 april 2019

Karl-Johan Byttner

Bilden av entreprenören som en ung kvinna eller man stämmer inte - största andelen finns bland 55-plussarna

Anledningen är åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden. Många äldre har inte något annat val än att starta eget, menar professor emerita Carin Holmquist.

”Den utbredda ålderismen i Sverige medför en diskriminering av äldre personer där du från 60 och framåt mer eller mindre är uträknad på arbetsmarknaden", menar Carin Holmquist.

Att Sverige var det EU-land som sist införde lagar mot åldersdiskriminering ser hon som ett bevis på att ålderismen är stark i Sverige.