Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SvD Debatt - Unga forskare: stärkt jämställdhet ett måste

Svenska Dagbladet, 12 augusti 2019

Trots ansatser för att rekrytera och behålla fler kvinnor inom den högre utbildningen kvarstår problemet med stora könsskillnader, skriver företrädare för Sveriges unga akademi.

------

Vi uppmanar universitetslärare, lärosäten, forskningsfinansiärer och politiker att ta vara på och agera på våra förslag. En förbättrad kultur och nya perspektiv inom akademin kommer att gynna kunskapsutvecklingen, till gagn för samhället som helhet.

För Sveriges unga akademi:
Magnus Jonsson
ordförande
Mia Liinason
ledamot
Maria Tenje
avgående ordförande
Karl Wennberg 
ledamot
Sebastian Westenhoff
forskningspolitisk talesperson