Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Många länder härmar varandra när de försöker bekämpa coronapandemin

SVT - 12 August 2020 - Karl Wennberg

Coronapandemin har hanterats på lite olika sätt runt om i världen. Men i stora stycken har länderna härmat varandra. Undantaget är Sverige.

– Uppenbarligen finns det en väldigt stark härmningseffekt, åtminstone under den period som vi studerat det här, nämligen mellan februari och maj 2020. Exempelvis härmade Norge Danmark i implemetation av åtgärder, trots att situationen i länderna var väldigt olika, säger Karl Wennberg, professor på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet, och en av forskarna bakom rapporten.