Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Digital rusch i branschen - ”nu är det full fart”

Dagens Industri - 8 September 2020 - Frida Pemer

Att virtuella whiteboards och parallella chattrum så snabbt skulle bli vardagsmat i juristbranschen var det få som trodde. Innan coronakrisen. Nu menar röster i branschen att det inte finns någon väg tillbaka till februari 2020. 

De många förändringarna i juristbranschen i spåren av coronakrisen är här för att stanna. 

En sådan är hemarbete. Vid sidan av finansbranschen var det få branscher som var så traditionstyngda vad gällde långa arbetsdagar på kontoret, eller i rättssalen, som juristbranschen. Att de flesta advokatkontor världen över nu tvingats att tillåta hemarbete har fått branschen att inse att kontorsarbetet kanske inte är så effektivt som de tidigare trott.