Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Arbetare blir slit och släng-varor – igen

Aftonbladet - 05 November 2020 - Pär Åhlström

För tre veckor sedan avvisade ett enigt LO slutbudet från Svenskt Näringsliv i förhandlingarna om revideringar av lagen om anställningsskydd. Fyra dagar senare öppnar IF Metall för att skriva på. Fronten är bruten. Regeringen lägger avtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK till grund för ny lagstiftning.

I det permanenta kristillstånd som underbemanningen och frånvaron av buffertar leder till måste alla, som det heter, dra åt samma håll. Arbetslivet får allt tydligare diktatoriska drag. Chefer pekar med hela handen och kan med individuell lönesättning godtyckligt belöna och bestraffa underlydande. Den som trilskas, avviker eller inte förmår prestera 100 procent har ingen plats i laget när sjukhuset eller bilfabriken ska producera "i världsklass". Det gäller att ”minska variation i hur medarbetare är”, skriver Niklas Modig och Pär Åhlström från Handelshögskolan i en bok om lean som tryckts i över 180 000 exemplar för utdelning på Nya Karolinska och andra arbetsplatser.