Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DN Debatt - Den regionala innovationspolitiken är den mest misslyckade

Dagens Nyheter, 7 januari 2020

SLUTREPLIK DN DEBATT 29/12.

När det gäller den regionala innovationspolitiken, som i princip alla studier och utredningar ser som den mest misslyckade, kan man fråga sig varför miljarder ska läggas på satsningar som inte ger märkbara resultat när exempelvis infrastruktur och annan samhällsservice utanför Sveriges stadskärnor är i stort behov av förbättring, skriver tre forskare på forskningsinstitutet Ratio.

------

Nils Karlson, professor i statsvetenskap, vd Ratio

Christian Sandström, docent i ­industriell ekonomi, Ratio

Karl Wennberg, professor i företags­ekonomi vid Linköpings universitet och Ratio

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.