Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Reports

  • Portnoff, L., Nielsén, T., Sternö, J., Padoan, P. (2013). Modebranschen i Sverige. Statistik och analys. Rapport på uppdrag av Association of Swedish Fashion Brands och Modeinkubatorn i Borås. Stockholm: Vinnova.

  • Portnoff, L. & Nielsén, T. (2013) Musikbranschen i siffror - metodutveckling. Rapport på uppdrag av Musiksverige. Stockholm: Tillväxtverket.

  • Wikberg, E. (2013). Många bäckar små: En extern utvärderingsrapport av offentliga satsningar på crowdfunding i Blekinge, Kronoberg och Sörmland 2012-2013. Report for Landstinget Sörmland.

  • Wikberg, E. (2013). Kulturella och kreativa näringar i komplicerade gränssnitt: En extern utvärderingsrapport av KKN Sörmland. Report for Landstinget Sörmland.

  • Wikberg, E. (2013). Slöjden i upplevelseekonomin: En extern utvärderingsrapport av Slöjdkunskaper som säljer. Report for Landstinget Sörmland

  • Wikberg, E. & Arnqvist Engström, F. (2013). Ser du löven för alla träd? Stockholm: Hemslöjdens förlag.

  • Portnoff, L. & Nielsén, T. (2012) Musikbranschen i siffror - statistik för 2011. Rapport på uppdrag av Musiksverige. Stockholm: Tillväxtverket.

  • Wikberg, E. (2012). Entreprenörskap enligt konstens alla regler? Report for Landstinget Sörmland.

  • Klerby, A och Näslund, L (2011.) Alla mår bra? Arbetsmiljöundersökning av svensk film och tv-drama. Stockholm: Teaterförbundet/Film & TV-producenterna.

  • Portnoff, L. & Nielsén, T. (2011) Musikbranschen i siffror - statistik för 2010. Rapport på uppdrag av Musiksverige. Stockholm: Tillväxtverket.