Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Books and Doctoral Dissertations

 • Lantz, Jenny (2016), Modets död. Så förändrade internet och finansmarknaden våra klädvanor, Atlas, Stockholm 

 • Lantz, Jenny (2016), The Trendmakers: Behind the scenes of the global fashion industry, Bloomsbury Academic, London

 • Lid Falkman, Lena & Tomas Lid Falkman. (2014). Virtuella Möten - Effektiv Gränslös Kommunikation. Lund: Liber.

 • Edwall, M (2013) Circus (Photography by Mattias Edwall, text by Emma Stenström), Arena Bokförlag.
 • Lantz, J. (2013). Trendmakarna: Bakom kulisserna på den globala modeindustrin. Stockholm: Bokförlaget Atlas.

 •  Melina, Lois Ruskai; Gloria J BurgessLena Lid Falkman & Antonio Marturano (ed). (2013).The Embodiment of Leadership. Josey-Bass/Wiley
   
 • Strannegård, L. & Pallas, J. (2013). eds. Organization and the Media – Organizing in the Mediatized World. London: Routhledge. (forthcoming)
   
 • Stenström, E. & Strannegård, L. (2013). eds.  Kreativt kapital: om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar [Creative capital – leading and organizing in cultural and creative industries]. Stockholm: 8tto.
   
 • Strannegård, L. & Styhre, A. (2013). eds. Management: An Advanced Introduction. Lund: Studentlitteratur.
   
 • Näslund, L. (2012). The Leap of Faith: Creating Trust on Professional Service Markets. Doctoral dissertation. Stockholm: EFI Stockholm School of Economics.

 • Barbour, JoAnn Danelo; Gloria J. Burgess; Lena Lid Falkman & Robert M. McManus. (Ed) (2012). Leading in Complex Worlds. Josey-Bass/Wiley.
   
 • Strannegård, L. & Eriksson-Zetterquist, U. (2011). Organisering [Organizing]. Malmö: Liber.
   
 • Strannegård, L. & Dobers, P. (2010). eds. Sustainability and Identity. Special issue of Sustainable Development, No 3, April 2010.
   
 • Strannegård, L. & Pallas, J. (2010). eds. Företag och media [Companies and the Media]. Malmö: Liber.

 • Kindstrand, G. & Stenström E (eds) (2009) Force Fields 1994 – 2011, The Foundation for the Culture of the Future, Stiftelsen Framtidens Kultur.

 • Lid-Andersson, Lena. (2009) Ledarskapande Retorik - Dag Hammarskjöld och FN:s övriga generalsekreterare som scen för karisma, dygder och ledarideal. Stockholm: EFI
   
 • Jönsson, S. & Strannegård, L. (2009) eds. Ledarskapsboken [The Leadership book]. Malmö: Liber.
   
 • Stenström, E. (2009). Konstiga företag [Arty Business: Popular version of dissertation]. Stockholm: Natur & Kultur.
   
 • Portnoff, L. (2008) Musikbranschens styrningsproblematik. Forskning i Fickformat. Stockholm: EFI.
   
 • Portnoff, L. (2007) Control, Cultural Production and Consumption: Theoretical perspectives, Empirical Dilemmas, and Swedish Music Industry Practices. Doctoral dissertation. Stockholm: EFI.