Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Book Chapters

 • Lid-Falkman, Lena. Appear Authentic! The Rhetorical Oxymoron of Authentic Leadership in Goldman Schuyler, Kathryn; John Eric Baugher;  Karin Jironet & Lena Lid Falkman (ed) (2014) Leading with Spirit, Presence, and Authenticity 2014. Josey-Bass/Wiley.

 • Bolander, P., Holmberg, I., Näslund L., Vaigur, P. and Werr, A. (2013). ”Personalidén och tillväxtens utmaningar inom måltid, reklam och filmproduktion” in E. Stenström and L. Strannegård (eds) Kreativt kapital. Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar [Creative Capital – leading and organizing in cultural and creative industries]. Stockholm: 8tto, pp.37-71.

 • Lid-Falkman, Lena. Leaders are their bodies. In  Melina, Lois Ruskai; Gloria J BurgessLena Lid Falkman & Antonio Marturano (ed). (2013).The Embodiment of Leadership. Josey-Bass/Wiley

 • Nielsén, T. & Stenström, E. (2013). ”Utmaning: Passion och innovation” [Challenge: Passion and innovation]. In Strömbäck, J. (ed), Framtidsutmaningar: det nya Sverige [Challenges of the Future: the New Sweden], Stockholm: 8tto.

 • Strannegård, L. & Dobers, P. (2013) “Ett hållbart samhälle: Identitetsarbete för ingenjörer.” [A Sustainable Society: Identity Work for Engineers]. In Asztalos Morell, I. & Eriksson, Y. (eds) Bilden av ingenjören [The Image of the Engineer]. Stockholm: Carlssons Bokförlag.

 • Stenström, E. & Strannegård, L. (2013). ”Kreativt kapital” [Creative capital], in Stenström, E. & Strannegård, L. (eds.), Kreativt kapital: ledning och organisering i kulturella och kreativa näringar. [Creative Capital – leading and organizing in cultural and creative industries], Stockholm: 8tto.

 • Levin, S., Stenström, E., Strannegård, L. & Wikberg, E. (2013) ”Kreativitet och kapital på arkitektkontoret” [Creativity and capital at the architectural office], in Stenström, E. & Strannegård, L. (eds.), Kreativt kapital: ledning och organisering i kulturella och kreativa näringar. [Creative Capital – leading and organizing in cultural and creative industries], Stockholm: 8tto.

 • Stenström, E. & Strannegård, L. (2013). ”En kreativ mångfald” [A creative diversity], in Stenström, E. & Strannegård, L. (eds.), Kreativt kapital: ledning och organisering i kulturella och kreativa näringar. [Creative Capital – leading and organizing in cultural and creative industries], Stockholm: 8tto.

 • Lid-Falkman, Lena The Complexity of ​Leading in a Globalized World In Barbour, JoAnn Danelo; Gloria J. Burgess; Lena Lid Falkman & Robert M. McManus. (Ed) (2012). Leading in Complex Worlds. Josey-Bass/Wiley.

 • Stenström, E. (2012). ”Art and Economy” in Larsson, H. This is not a Report – Cultural Exchange Sweden/Serbia, 2009-2012. Swedish Embassy Serbia.

 • Strannegård, L. (2012). Känslans triumf – om framträdande bilder i näringslivet. [The triumph of emotions: on dominating images in business life]. In Kristensson Uggla, B., Wijkström, F. and Reuter, M. (eds) Vem i hela världen kan man lita på - förtroende i teori och praktik [Who in this world can we believe in? Trust in theory and practice]. Lund: Studentlitteratur.

 • Strannegård, L. (2012). ”Leadership and entrepreneurial professional service firms”. In Reihlen, M & Werr, A. (eds) Handbook of Research on Entrepreneurship in Professional Service Firms, Cheltenham: Edward Elgar.

 • Strannegård, L. (2011). ”Med uppdrag att berätta” [Mission to tell]. Introductory chapter in Anders Dahlvig’s book Med uppdrag att växa [Mission to grow]. Lund: Studentlitteratur.

 • Stenström, E. (2010). ”Det kärleksfulla kontraktet” [The tender contract]. In Nio rapporter om Skiss [Nine reports on Skiss]. Konstfrämjandet: Stockholm.

 • Stenström, E. (2010). ”Förtroende ger frihet” [Trust brings freedom]. In Att dela ett samhälle [To share a society]. Stockholms Läns Landsting.

 • Stenström, E. (2010). ”Komponera världen” [Composing the world]. In Nielsén, T. & Nilsson, S. (eds). Framtiden är nu [The Future is now]. Stockholm: Volante.

 • Strannegård, L. (2010). ”Vad säljer företag?” [What do companies sell?] In Brunsson, N, ed, Företagsekonomins frågor[Questions of business administration]. Stockholm: Norstedts.

 • Strannegård, L. & Pallas, J. (2010). ”Ett medialiserat näringsliv” [Medialized business]. In Strannegård & Pallas, J (eds). Företag och media [Companies and the media]. Malmö: Liber.

 • Schilling, A. & Strannegård, L. (2010). ”Osynliga händer och synligt resultat: om kommunikationskonsulters arbete” [Invisible hands and visible results. On the work of communication consultants]. In Strannegård, L. & Pallas, J (eds). Företag och media [Companies and the media]. Malmö: Liber.

 • Köping, A-S., Lantz, J. & Stenström, E. (2009). “Kulturens ekonomisering” [The economization of culture]. In KulturSverige 2009, SweCult/Linköpings universitet & Sörlins förlag.

 • Stenström, E. (2009). “Vilse i nätverken. Om nytta, nöje och vänskap” [Lost in networks. On business, pleasure and friendship]. In Holmberg, C. & Wijkström, F. (eds). Kunskapsbyggaren: meningsfulla möten och kunskap utan gränser: en vänbok till Åke Danielsson. [The knowledge builder: meaningful meetings and knowledge without borders: a festschrift to Åke Danielsson]. Stockholm: EFI Förlag.

 • Stenström, E. (2009). “Bortom dikotomierna” [Beyond the dichotomies]. In Kultur och samhällsnytta, Sparbanksakademien.

 • Strannegård, L. (2009). “Medialized Leadership”. In Grafström, M, Sahlin, K och Wedlin, L. (eds) Exploring the worlds of Mercury and Minerva. Uppsala: Acta Upsaliensis.

 • Strannegård, L. och Jönsson, S. (2009). ”Ledarskapets lockelse” [The attraction of leadership]. In Strannegård, L. & Jönsson, S. (2009) red. Ledarskapsboken [The leadership book]. Malmö: Liber.

 • Strannegård, L. (2009) “For Real? On Authentic Experiences.” In Thermenius, J & Mencak, D (eds.) Konstfack Degree Exhibition Catalogue. Stockholm: Konstfack, The University College of Arts, Crafts and Design.

 • Hagbjer E., & Portnoff, L. (2008) Cash och cred – en omöjlig kombination? In Jennergren, Lind, Schuster & Skogsvik (Eds.), Redovisning i fokus. Lund: Studentlitteratur.

 • The rhetorical dimension, 2001, (with Johan Stein) in Invisible Management – The Social Construction of Leadership, Sjöstrand S-E, Sandberg J & Tyrstrup M (ed), London:Thomson.

 • Makt, ledarskap och retorik, 2000, in Talandets lust och vånda – Tänkt och talat om språk och kommunikation, Backlund B (ed), Lund: Studentlitteratur.

 • Retorik och ledarskap, 1999, (with Johan Stein) in ”Osynlig företagsledning”, Sjöstrand S-E, Sandberg J & Tyrstrup M (ed), Lund: Studentlitteratur.