Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Officiella alumniföreningar

Många alumner engagerar sig lite mer genom att bilda egna grupper och nätverk, eller genom att engegare sig i de existerande alumniföreningarna. De officiella föreningarna är SSE Alumni Club (fd. Kamratföreningen) och American Friends of SSE.

SSE Alumni Club

SSe Alumni Club (fd. Kamratföreningen) är en ideell förening, grundad 1982 och ett nätverk för alumner från Handelshögskolan i Stockholm. Under året arrangerar SSE Alumni Club kunskapsseminarier och sociala event. Alla Handelshögskolans alumner är välkomna att bli medlemmar. Medlemskap ger access till luncher, seminarier och återträffar. Läs mer


 

American Friends of SSE

American Friends of SSE (SSE Alumni USA Inc.) är en ideell förening för Handelsalumner, vänner och supporters, med säte i USA. American Friends of SSE arrangerar löpande events och träffar och har stiftelsestatus. Läs mer.