Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Historisk donation till Handelshögskolan på nära en halv miljard

House of Innovation (HOI) vid Handelshögskolan i Stockholm (HHS) har beviljats ett historiskt stort stöd från en enskild finansiär: 467 miljoner kronor från Erling-Perssons Stiftelse.

 

Med detta oerhört generösa stöd återfinansieras House of Innovation vilket gör det möjligt att fortsätta att utveckla forskning i världsklass inom innovation, digitalisering samt nyföretagande vid HHS.

Stödet är fördelat över en 10-årsperiod och är helt avgörande i Handelshögskolans långsiktiga satsning att stärka Stockholms och Sveriges position som en globalt ledande miljö för innovation med inriktning på teknologi och hållbarhet.

2018 möjliggjorde Erling-Perssons Stiftelse en omfattande satsning på att etablera HOI som idag inkluderar Institutionen för entreprenörskap och teknologi, åtta forskningscenter samt internationella forskningssamarbeten med bland annat Cambridge-universitetet. Därtill ansvarar HOI för två av Handelshögskolans masterprogram, kurser för SSE Executive Education och PhD-program. Även HHS inkubator, SSE Business Lab, samt den nya investeringsfonden för startups, SSE Ventures, är en del av HOI.

- Jag kan inte nog understryka vår tacksamhet för detta historiska bidrag från Erling-Perssons Stiftelse. Det är ett kvitto på den fantastiska utveckling HOI har genomgått under sina första fem år. HOI har blivit en av Europas ledande forskningsmiljöer inom sina huvudområden med forskning och utbildning i världsklass. Vi ser med glädje och entusiasm fram emot att vidareutveckla House of Innovation som en globalt ledande miljö inom innovation, digitalisering och nyföretagande, säger Magnus Mähring, professor och ansvarig för House of Innovation.

Etableringen av HOI har haft en avgörande betydelse för att HHS har kunnat uppnå ambitionen att bli en framstående handelshögskola på global nivå. HOI:s tvärvetenskapliga och företagsnära arbetssätt, internationella inriktning och rekryteringsstrategi, samt nära samarbeten med näringslivet har bidragit till att stärka Handelshögskolans anseende globalt.

- Det är något alldeles unikt att ta emot ett beslut, undertecknat Stefan Persson, som beviljar ett historiskt stöd av det här slaget. HHS erhåller endast 20 procent statlig finansiering och då är riktade finansieringar av det här slaget helt avgörande. Med sin framsynta och generösa finansiering har Erling-Perssons Stiftelse givit HHS förnyade möjligheter att klättra i utbildningsrankningar, rekrytera forskare i absolut världsklass, och framför allt, stärka svensk konkurrenskraft, säger Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan i Stockholm.


För mer information, kontakta gärna:

Hanna Flodmark, Director of Communications and Marketing, Handelshögskolan i Stockholm
E-post: hanna.flodmark@hhs.se
Mobil: 070-689 90 15

SSE