Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Svenskarna stödjer ytterligare åtgärder mot covid-19

Tre av fyra svenskar vill se fler åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Två av fem är positiva till ett tillfälligt utegångsförbud i städer. Det visar en ny undersökning vid Handelshögskolan i Stockholm.

I början av april skickade forskare vid Handelshögskolan i Stockholm ut en enkät för att ta reda på hur svenskarna ser på eventuella ytterligare åtgärder för att motverka coronavirusets spridning och dess negativa konsekvenser för folkhälsan och samhällsekonomin. Av resultaten framkommer bland annat att:

  • Tre av fyra vill se fler åtgärder för att minska virusets spridning,
  • Två av fem är positiva till tillfälligt utegångsförbud i städer,
  • Fyra av fem önskar skattelättnader för småföretag som förlorat intäkter.

Stödet är högre för mjuka metoder som informationsgivning, som varningsinformation via hemsidor och appar, och skattelättnader än för hårda metoder som förbud, böter och ordergivning. Kvinnor är något mer positiva till ytterligare åtgärder än vad män är. Ideologiska uppfattningar om hur stor makt staten bör ha över individen tycks inte förklara hur positiv någon är till ytterligare åtgärder.

– Hittills är stödet störst för de mjukare metoderna, samtidigt som många efterfrågar fler åtgärder. Men det är en ögonblicksbild. Opinionen kan förändras. Situationens allvar blir förmodligen avgörande för hur långt allmänheten kommer att anse att vi bör gå, säger Gustav Almqvist, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm.

 Riskbedömningar och beslutsfattande under coronakrisen

Studien är särskilt intressant i ljuset av den förhållandevis unika svenska strategin för att bekämpa covid-19.

– Den pågående krisen är naturligtvis först och främst en tragedi, såväl mänskligt som ekonomiskt. Men ur ett forskningsperspektiv kan den samtidigt lära oss en del om både individens och samhällets riskbedömningar och beslutsfattande. Kunskap som kan vara användbar vid liknande situationer i framtiden, säger Patric Andersson, docent vid Handelshögskolan i Stockholm.

Studien har utförts inom ramen för ett pågående forskningsprojekt om så kallad nudging – små knuffar på svenska. Nudging omfattar en samling metoder förankrade i psykologisk forskning som har till syfte att påverka människors beteende i rätt riktning utan att begränsa deras valfrihet.

För mer information, kontakta:

Gustav Almqvist
Tel: 0707 78 12 42
Email: gustav.almqvist@phdstudent.hhs.se 

Om undersökningen: 

Undersökningen genomfördes i samarbete med Norstat. Datainsamlingen skedde mellan den 30 mars och 6 april 2020. Totalt genomfördes 595 intervjuer via en webbenkät. Målpopulationen var den svenska allmänheten i åldrarna 18 till 70 år. Svarsfrekvensen uppgick till 37 procent. Urvalsramen bestod av Norstats slumpmässigt rekryterade Sverigepanel.

SSE

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer