Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

300 000 andningsmasker på väg – näringslivet stöttar med importhjälp

Andningsmaskerna är på väg att ta slut på svenska sjukhus. Nu går privata aktörer in och stöttar med importhjälp av masker från Kina. "Vi är vana vid snabba beslutsvägar", säger finansprofilen Sven Hagströmer.

Bristen på skyddsmaterial i sjukvården börjar bli akut, efter veckor av intensivt arbete med att hantera coronautbrottet i Sverige. I takt med att utbrottet mattats av i Kina så har efterfrågan på de hett eftersökta N95-maskerna också minskat i landet – men efterfrågan på utrustning ökar lavinartat i andra delar av världen.

Beslut om inköpsansvar för inköp av sjukhusutrustningen i Sverige i krisen har pendlat mellan regionerna och Socialstyrelsen. Med den akuta situation som råder, inte minst för vårdpersonal, behöver inköpsbesluten gå betydligt snabbare än de svenska myndigheterna är vana vid. Då valde investmentbolaget Creades att hjälpa till på eget initiativ.

– Varje dag räknas just nu. Konkurrensen om skyddsmateriel är mycket hög och man måste agera snabbt. I näringslivet är vi vana vid korta och snabba beslutsvägar. När vi ser en möjlighet så tar vi den, säger Sven Hagströmer, huvudägare i investmentbolaget Creades och en av Handelshögskolans givare.

Tar den finansiella risken

Creades vd, John Hedberg, hade av en slump kommit i kontakt med personer som jobbat med import och export av medicinsk utrustning i Kina, men som saknade finansiering. Bolaget valde då, uppbackat av generösa finansiärer, att ta den finansiella risken och agera både tillfällig bank och beställare för Socialstyrelsen genom att lägga en beställning på 300 000 masker. Maskerna väntas anlända till Sverige denna vecka. 

För att skapa professionella strukturer för fortsatt upphandling har bolaget också fått hjälp av konsultfirman McKinsey.

– Det är många som har ställt upp med alla sina kontakter för att få igenom detta. Vi har en sjukdom som är över oss och då måste alla goda krafter förenas. Det var det initiativet och den risken vi tog med den här beställningen, säger Sven Hagströmer.

Sven Hagströmer har sedan många år en stark koppling till Handelshögskolan i Stockholm. Genom Catarina och Sven Hagströmers stiftelse stöttar han sedan en tid kinesiska studenter som vill studera på högskolan. Han lyfter också på den viktiga roll som högskolor och universitet spelar i att förse våra sjukhus och myndigheter med rätt kompetens för att själva bland annat kunna hantera materialförsörjningen snabbare i kristider. 

SSE

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer