Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SSE MBA Corporate Partners stipendiat 2016 utsedd

Till årets SSE MBA Corporate Partners stipendiat har utsetts Jenny Keisu, Nordic Capital.

För tredje gången delas ett stipendium ut till en person nominerad av Handelshögskolan i Stockholms Corporate Partners. Stipendiet gäller Executive MBA-studier vid Handelshögskolan i Stockholm, och är värt 465 000 kronor.

− Syftet med stipendiet är att främja vidareutbildning och höja kompetensnivån bland nästa generations ledare, samt ett sätt att säga tack till Handelshögskolans generösa Corporate Partners, säger Karin Wiström, Handelshögskolan i Stockholm.

Stipendiet ges till en person som genom sin position och framtida potential i en av våra Corporate Partners verksamheter kan bidra till att stärka sitt ledarskap och sin kompetens inom affärs- och verksamhetsutveckling till fördel för sitt företag och därigenom för Sverige. Särskild vikt läggs vid personens potential att skapa nya affärer genom entreprenör- eller intraprenörskap och/eller genom affärer på en internationell marknad.

2016 års MBA-stipendium går till 30-åriga Jenny Keisu, med följande motivering:
“Jenny is very ambitious, yet modest. She has already accomplished major achievements and has an impressive career. She is the youngest to become a lawyer in Sweden, and is appointed General Counsel and Director for a global large cap private equity fund.
The new perspectives, insights and knowledge she will gain from the SSE MBA have the potential to successfully take her on to even more senior roles in the future and have a strong business impact. With her legal background, experience and strong drive, Jenny will also contribute greatly to the SSE MBA program and cohort.”


Juryn har bestått av representanter från SSE MBA Advisory Board:
Britta Burreau, Nordea Liv & Pension, CEO
Carina Malmgren Heander, Scandinavian Airlines Systems, Chief of Staff
Stephan Stahl, Scandic Hotels, Director Learning & Development
Alexander af Jochnick, Oriflame, Chairman of the Board
Grant Calder, The Roll, CEO & Performance Coach
Pär Åhlström, Handelshögskolan i Stockholm, Vice President Degree Programs
Lin Lerpold, Handelshögskolan i Stockholm, Executive Director and Acting Professor MISTRA
Karin Wiström, Handelshögskolan i Stockholm, Director SSE MBA


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin Wiström, Director SSE MBA, karin.wistrom@hhs.se, 070-651 21 43

SSE MBA