Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

HUR KAN SVERIGE FRÄMJA DEMOKRATISK UTVECKLING I ÖST?

Vad betyder svaga politiska kontrollfunktioner, korruption och maktmissbruk för Östeuropa? Och vilka är möjligheterna till samarbete i Europa överlag? Det tittar vi närmare på i årets upplaga av SITE:s konferens Development Day.

Den 12 november arrangerar SITE, Stockholm Institute of Transition Economics, med finansiellt stöd av Utrikesdepartementet den årliga konferensen Development Day på Handelshögskolan i Stockholm. Temat och namnet på konferensen är The long shadow of transition: The state of democracy in Eastern Europe. 

Det är nionde året i rad som vi arrangerar Development Day i samarbete med Utrikesdepartementet. Tillsammans vill vi skapa viktiga policydiskussioner inom utvecklingspolitik mellan politiker, akademiker, näringsliv, studenter och civilsamhälle.
Anders Olofsgård

Långsam förändring av politiska institutioner

För de flesta länder i Östeuropa och före detta Sovjetunionen tog det cirka tio år att övergå till en marknadsekonomi. Däremot har förändringarna varit mycket långsammare vad gäller politiska institutioner.

"Årets Development Day belyser utmaningar som svaga politiska kontrollfunktioner, korruption och maktmissbruk i Östeuropa, men också möjligheter som fred och samarbete i Europa", säger Anders Olofsgård.

Från Ukraina till tiden efter Putin

Den 12 november talar bland andra Nataliia Shapoval, Vice President för Policy Research på Kyiv School of Economics, Andrei Kolesnikov, ordförande för Russian Domestic Politics and Political Institutions Program på Carnegie Moscow Center, och Per Olsson Fridh, statssekreterare till Peter Eriksson, Sveriges minister för internationellt utvecklingssamarbete.

"Det ska bli spännande att få höra Nataliia berätta mer om vad som händer i Ukraina både ekonomiskt och politiskt och få veta mer från Andrei om vad som kan hända i Ryssland efter Putin. Och det är alltid intressant att få en genomgång av vad som sker politiskt här i Sverige inom internationellt utvecklingsarbete", säger Anders Olofsgård.

Bred målgrupp

Det akademiska inslaget i diskussionen ger konferensen trovärdighet, menar Anders Olofsgård. Men faktum är att just Development Day är mindre akademisk än övriga konferenser som SITE arrangerar.

"Vi vänder oss till alla som har intresse för den här typen av frågeställningar. En hyfsat informerad person ”från gatan” ska förstå vad vi pratar om", säger Anders Olofsgård.

SITE arrangerar också en akademisk konferens på samma tema den 16 - 17 december.

"Här riktar vi oss till en mer akademisk publik med frågeställningar inom tillämpad forskning som framförs på ett mer akademiskt språk", säger Anders Olofsgård.

Bidrar till faktabaserade beslut 

Anders Olofsgård hoppas att Development Day ska ge kunskap om betydelsen av starka institutioner och bidra till en dialog kring demokratifrågor.

"Min förhoppning är att den kunskap vi förmedlar förvaltas och ligger till grund för faktabaserat och konstruktivt beslutsfattande inom näringsliv och politik", säger Anders Olofsgård.

Länk till info om konferensen/programmet

Av Emilie Eliasson Hovmöller

SITE