Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

"Tillväxt är ett godtyckligt mått" Misums Max Jerneck i Realtid

"En aktiv klimatpolitik skulle orsaka ekonomisk tillväxt vare sig vi vill det eller ej." Misumforskaren Max Jerneck i Realtid om huruvida miljö och ekonomisk tillväxt går ihop.

"På FN:s klimattoppmöte den 23 september höll Greta Thunberg ett tal som uppmärksammades över hela världen. Hon sade bland annat: ”Vi är i början av en massutrotning. Allt ni kan tala om är era pengar och sagor om en evig ekonomisk tillväxt. Hur understår ni er?” Realtid har denna vecka frågat fyra experter på hållbar utveckling om hur miljö och ekonomisk tillväxt egentligen går ihop.

En av experterna är Handelsforskaren Max Jerneck som säger: Vi måste ge oss själva tillåtelse att trampa på gasen. Det handlar om enorma investeringar som måste till i ny infrastruktur och teknik, och program för att sätta människor i arbete med omställningen."

Läs hela artikeln här.

Följ Max Jerneck på Twitter: @maxjerneck

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer