Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nobel: "Ett fantastiskt bra val och helt rätt i tiden!"

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2019 har tilldelats Abhijit Banerjee, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, Esther Duflo, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA och Michael Kremer, Harvard University, Cambridge, USA.

Så här kommenterar Handelshögskolans Martina Björkman Nyqvist, forskare inom utvecklingsekonomi, nobelpriset i ekonomi:

– Ett fantastiskt bra val och helt rätt i tiden. Esther Duflo, Abhijit Banerjee och Michael Kremer, forskare inom utvecklingsekonomi, fick priset för sin experimentella ansats för att mildra global fattigdom. Dessa tre forskare har förändrat och påverkat ett helt forskningsfält till att arbeta med biståndsorganisationer, regeringar och NGO:s för att bekämpa fattigdom med hjälp av rigorösa utvärderingar av biståndsprogram.

– Utvärderingarna görs som fältexperiment och bidrar med kunskap om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Med denna kunskap kan vi dra slutsatser om vilken politik som bör bedrivas och bättre förstå hur vi ska fördela resurser rätt i kampen mot fattigdom.

– Abhijit Banerjee och Esther Duflo grundade för 15 år sedan Jameel Poverty Action Lab (J-Pal) som idag har mer än 170 affilierade forskare från hela världen som alla arbetar med fältexperiment i utvecklingsländer. Engagemanget är storskaligt och mer än 1 000 fältexperiment i över 80 länder har gjorts under dessa år och nya projekt initieras och pågår.

– Esther Duflo är dessutom den andra kvinnan i ekonomiprisets 50-åriga historia att få priset – en väldigt glädjande och positiv utveckling.

– Årets ekonomipris inger hopp och inspiration på många sätt!

Martina Björkman Nyqvist, J-Pal affiliate, Associate professor på nationalekonomiska institutionen på Handelshögskolan i Stockholm samt affilierad Misum-forskare.

Läs mer om årets pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne på Kungliga Vetenskapsakademiens sida.

För ytterligare information kontakta Martina Björkman Nyqvist via mejl eller via telefon 08- 736 9285.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer