Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Dagens Industri: "Handelsstudenter drillas i gröna frågor"

Dagens Industri om hållbarhet på Handelshögskolan i Stockholm: det obligatoriska utbildningsspåret Global Challenges, forskningscentret Misum och den nystartade miljö- och klimatföreningen Handelsstudenter för klimatet, SSE Students for Climate Action.

"Sedan 2015 har hundratioårsjubilerande Handelshögskolan i Stockholm storsatsat på hållbarhet. Ett exempel är Misum, ett forskningscentrum där ett trettiotal forskare forskar om hållbara marknader och som finansieras med 55 Mkr över fem år av Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra.

Ett annat är just kursen Global Challenges som fått 40 Mkr av finansmannen László Szombatfalvys stiftelse med samma namn.

”Det är en omfattande förändring av kursinnehållet i kandidatprogrammet. Vi har helt enkelt gjort plats för den här kursen genom att öka studieintensiteten. Vi har minskat antalet högskolepoäng i de traditionella kurserna utan att minska innehållet”, säger rektor Lars Strannegård."

DI intervjuar också några av studenterna i det nya klimatinitiativet SSE Students for Climate Action. De vill att hållbarhet inkluderas i alla kurser på skolan.

Läs hela artikeln här.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer