Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nya satsningar på hållbarhet i utbildningen på Handelshögskolan i Stockholm

Allt fler studenter söker sig till Handelshögskolan i Stockholm för utbildning i hållbarhet. Samtidigt växer förväntningarna i näringslivet: företagen räknar med att nyutexaminerade har goda kunskaper om hållbarhet. Därför satsar skolan mer på hållbarhet i utbildningen och anställer den erfarna forskaren och läraren Svenne Junker som program development director för Global Challenges. -Global Challenges är ett flaggskepp för skolan, säger Svenne Junker.

I våras gjorde den första kullen Global Challenges-studenter på Handelshögskolan sina examensprojekt efter två års utbildning om de globala målen. Nu görs nya satsningar på hållbarhetsutbildningen. Forskaren och läraren Svenne Junker anställs som program development director för Global Challenges med ansvar för att vidareutveckla utbildningsspåret.

- Den yttersta visionen är att integrera Global Challenges med den övriga utbildningen på Handelshögskolan. Det skulle innebära att kunskaper om globala risker och kapacitet att arbeta mot hållbarhetsmålen lärs ut till alla studenter på alla nivåer, säger Svenne Junker.

Handelshögskolan i Stockholm tillhör den fjärdedel av universitet och högskolor i Sverige som fick godkänt på UKÄ:s (Univeritetskanslersämbetets) utvärdering 2017 kring arbetet med att främja en hållbar utveckling. Skolan är också medlem av FN-initiativet PRME (Principles for Responsible Management Education), och har som en del av det åtagit sig att integrera FNs hållbarhetsmål i undervisningen.

Svenne Junker arbetar på forskningscentret Misum (Mistra Center for Sustainable Markets) och forskar om beslutsfattande i företag och offentliga organisationer. Han har själv gått på Handelshögskolan och har en 20-årig relation till skolan.

- I planen ingår också att stärka kopplingen till aktuell forskning i utbildningen. Vi kommer bjuda in framstående hållbarhetsforskare från hela världen till skolan, för att låta dem undervisa studenterna och för att stärka utbytet mellan internationell spetskompetens och de framstående forskare som finns här, säger Svenne Junker.

Han ser utbildning som Handelshögskolans bästa möjlighet att driva på en hållbar utveckling i samhället.

- Vi som högskola har ett särskilt ansvar. Framtiden skapas nu.

Misum