Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Journal article

Primecz, H., Mahadevan, J., Romani , L. (2016), Why is Cross-Cultural Management blind to power relations? Investigating ethnicity, language, gender and religion, International Journal of Cross-Cultural Management, 16(2), 127-136.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer