Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SvD Debatt - Tveksamt med statligt stöd till robotkluster

Svenska Dagbladet, 5 januari 2020

Det finns tyvärr inget stöd i den vetenskapliga litteraturen för att det danska robotklustret med sitt ursprung i Odense har skapats tack vare statliga stöd för entreprenörskap och nya innovativa företag. Det skriver tre professorer i en replik.

------

Karl Wennberg professor i företagsekonomi Linköpings universitet och Ratio

Martin Andersson professor i nationalekonomi Blekinge tekniska högskola, Entreprenörskapsforum, och Institutet för näringslivsforskning

Maria Bengtsson professor i företagsekonomi Handelshögskolan vid Umeå universitet