Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

”Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter i välfärden

Dagens Samhälle - 28 September 2020 - Magnus Mähring

Behovet av en digital infrastruktur och gemensamma nationella spelregler som spänner över samhällets samtliga nivåer är nödvändig för att stärka tilliten till samhällets förmåga att skapa trygghet och tillgång till en god och jämlik välfärd, skriver flera skribenter.