Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SvD näringsliv- Fordonsbranschens kris jämförs med 30-talet

Svenska Dagbladet Näringsliv- 21 april 2020

Micke Larsson/TT

Fordonsindustrin, som är så viktig för Sverige, håller på att starta igen. Men ovissheten är stor. Flera bedömare vill inte spå framtiden. Andra har en mörk syn.

– Det är bara 1930-talets depression vi kan jämföra med, säger Christer Karlsson, professor i företagsledning.

                                       --------------------------------

Han vill inte ge någon prognos om hur det kan gå. Samma inställning har Martin Sköld, docent vid Handelshögskolan i Stockholm, som studerar fordonsindustrin.

– Vi har inte varit i ett sånt här läge förut. Det är extremt svårt att bedöma effekterna för fordonsbranschen och den övriga ekonomin. Utan tvivel har ekonomin tagit skada. Man kan bara hoppas att skadan inte är alltför stor, säger han.