Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DI -Superdonation ger handels nya muskler

Dagens Industri, 28 januari 2019

Linnea Bolter

Handelshögskolan i Stockholm lanserar ett nytt innovationshus med hjälp av en superdonation på 150 miljoner kronor från Familjen Erling-Perssons stiftelse. 

Satsningen ska inte bara lyfta Handels utan hela näringslivet, hoppas Lars Strannegård, rektor på skolan.