Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DN - Scania ska samarbeta med Handelshögskolan

Dagens Nyheter, 7 september 2018

Jacques Wallner

Scania och Handelshögskolan i Stockholm inleder ett tioårigt forskningssamarbete. I samband med detta ska ett forskningscenter inrättas. Fokus blir på framtida affärsmodeller kring fordonstillverkning och transportlösningar.