Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Dagens Opinion - Handelshögskolan i Stockholm får miljondonation - tar position inom innovation

Dagens Opinion, 28 januari 2019

Familjen Erling-Perssons Stiftelse donerar 150 miljoner kronor till Handelshögskolan i Stockholm som nu kör igång House of innovation. 

Donationen innebär att Handelshögskolan i Stockholm har 250 miljoner i donationer att röra sig med. Pengarna ska användas bland annat till att samla forskning och utbildning inom "House of Innovation".

Inom House of Innovation samlas Instutitionen för entreprenörskap, innovation och teknologi, Jacob & Marcus Wallenberg Center for Innovative and Sustainable Business Development och Scania Center of Innovation and Operational Excellence. House of Innovation ska även jobba nära Stockholm School of Entrepreneurship och SSE Business Lab.