Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DI - Så ska svenska bolag komma tillbaka efter krisen

Dagens Industri - 12 april 2020

Martin Lindgren

Svenska bolag bör hantera den nu månadsgamla coronakrisen genom att inrätta särskilda grupper som fokuserar på innovation, på både taktisk och strategisk nivå.

Det rådet ger Mattias Axelson, forskare på Handelshögskolan i Stockholm med inriktning på innovation.