Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Breda plattformar och experiment bra för digital utveckling

Läkartidingen, 10 september 2019

Jesper Cederberg

Låt inte juridiken bli ett hinder för den digitala utvecklingen. Och skapa plattformar i stället för nischade tjänster. Det är budskapet en ny rapport som studerat ett framgångsrikt svenskt kvalitetsregister.

Anna Essén, rapportens författare och docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, menar att juridiken ibland hämmar den digitala utvecklingen och utbytet av data i sjukvården. En sådan sak kan vara dataskyddsförordningen GDPR.