Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DI - Bilexperten: "Det här är skitbra på ren svenska"

Dagens industri, 12 juni 2019

Martin Lindgren, Sophie Wichmann

Fordonsforskaren Martin Sköld på Handelshögskolan bedömer att Northvolts finansiering och jätteorder ger ett väsentligt bidrag till omställningen av fordonsflottan till eldrift.

Vad betyder det här för svensk fordonsindustri?
”När Northvolt-idéerna från början gjordes kända tedde det sig som en stor utmaning att lyckas. Det är en stor plan att komma i mål med, och finansieringen var oklar. Det är klart, i takt med ökande intresse från kunder har man kunnat ta små steg framåt, och det här är ju bra gjort. Jag kan inte bedöma realismen i den här ordern till exempel; jag kan tänka mig att det är på något slags intressestadium”, inleder Martin Sköld, och fortsätter:

”Men batteri är en trång sektor redan i dagsläget, med långa väntetider på elfordon just på grund av bristen på batterier. Omställningen till elbilar och -bussar tenderar att gå relativt fort, vilket innebär hög efterfrågan på batterier. Dagens producenter hinner därför inte med, eftersom den sammanlagda kapaciteten inte kan mätta efterfrågan. Så sett kan man säga att det är bra för omställningen till elfordon med ytterligare en stor produktionsanläggning.”