Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

DN - Så skapar AI och automatiseringen ett nytt klassamhälle

Dagens Nyheter, 9 januari 2019

Kristofer Ahlström

AI och robotisering väntas det närmaste decenniet revolutionera arbetsmarknaden. Men mänskligheten kommer knappast att kunna lägga sig till ro i hängmattan när maskinerna gör jobbet. Många forskare befarar i stället stigande arbetslöshet och vidgade klassklyftor.

------

Karl Wennberg, gästprofessor i företagsekonomi vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling på Linköpings universitet, uttrycker en liknande tanke. Han är orolig för den ökande skillnaden mellan avkastning på kapital, där skatten är låg, och på arbete, där skatten är mycket högre. 

– Den skatteskillnaden är högst i Sverige bland alla OECD-länder. Så de som lyckas äga algoritmer, robotar och företag kommer att gå en solig framtid till mötes – men kanske inte vi som jobbar. Denna skillnad är oerhört farlig för vår förmåga att ha ett sammanhållet samhälle även i framtiden.