Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SNSkunskap - Digitala plattformar i vården - Anna Essén

SNSkunskap, 11 oktober 2019

Anna Essén lyfter fram flera förslag på hur beslutsfattare och finansiärer kan stödja utvecklingen av digitala innovationer i vården. Forskaren Anna Essén sammanfattar i en ny rapport resultat från ett antal forskningsstudier. Hon fokuserar på utvecklingen av ett av de drygt hundra Nationella Kvalitetsregister som finns i Sverige – SRQ, som innehåller individbaserade uppgifter om problem, åtgärder och resultat inom reumatologivården.