Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

5 tips för att familjeföretag ska lyckas

VD Tidningen - 24 August 2020 - Mattias Nordqvist

Mattias Nordqvist konstaterar att under många år var forskning om familjeföretagets egenskaper nästan obefintlig. Felaktigt antog många att de flesta företag inte hade en kontrollerande ägare. I dag vet vi dock mycket mer. Och vi vet att familjekontrollerade företag är den vanligaste organisationen i de flesta länder – definitivt bland privata företag. Men till skillnad från vad många tror är familjekontroll mycket vanligt också i börsnoterade företag.